این ویدیو یک برنامه در زندگی کودک و رشد کودک به عنوان اولین برنامه رقص درمانی کودکان در لس آنجلس را در نوامبر سال 2008 را نمایش میدهد ، که رقص / حرکات درمانی را برای کودکان مبتلا به سرطان و نیازهای ویژه فراهم می کند.

از طریق حمایت سخاوتمندانه بنیاد آندره ریززو ، یک متخصص رقص تراپی (ADTR) کودکان شکننده پزشکی را در حرکات درمانی ، حمایت از رشد جسمی ، کاهش اضطراب و بیان خلاق درگیر می کند. از طریق رقص / حرکات درمانی ، به احساسات دسترسی پیدا می کند و سپس از طریق حرکت رسا رها می شود و تحول مثبت در بیمار صورت می گیرد و بهزیستی کلی کودک کمک می کند. قرار است جلسات کوچک گروهی و کنار تختخواب برای رفع نیازهای جسمی و عاطفی کودک برگزار شود

این فیلم کارهایی را که دکتر باودینو در بیمارستان کودکان ماتل UCLA با کودکان در بخش انکولوژی کودکان انجام داده است را نشان میدهد که میتواند در منزل یا کلینیک کاردرمانی انجام شود.