این ویدیو در رابطه با موسیقی درمانی به شما می آموزد که چگونه استراتژی های آرامش بخشی را برای کاردرمانی کودکان مبتلا به اوتیسم استفاده کنید.

از موسیقی آرامش بخش و راهکارهای مؤثر برای کمک به کودکان مضطرب مبتلا به اوتیسم برای تنظیم سیستم های حسی خود استفاده میشود.

برای گوش دادن به موسیقی آرامش بخش همانطور که در این فیلم نشان داده شده است ، از یک لیست پخش موسیقی Spotify برای خواب و آرامش استفاده میشود.