بهبود آمادگی جسمانی فیزیکی در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم با بازی جسمی

مطالعات جدید نشان می دهد که بازی های مورد استفاده برای انجام ورزش می تواند تناسب جسمی و روحی را در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم بهبود بخشد.

بازی ورزش آمادگی جسمانی فیزیکی در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم را بهبود می بخشد مطالعات جدید نشان می دهد که بازی های مورد استفاده برای انجام ورزش می تواند تناسب جسمی و روحی را در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم بهبود بخشد. محققان به عنوان راهی برای مبارزه با فقدان فعالیت بدنی، از میدان ماکوتو، میدانی به شکل مثلث با ستون هایی در اطرافش، که هر کدام از ستون ها دارای چراغ و صدایی هستند، استفاده می کنند. کسانی که بازی می کنند باید به نقاط صحیح ضربه بزنند تا ستون های مختلف روشن شوند. یافته ها نشان می دهد استفاده از بازی ورزش، به ویژه میدان ماکوتو، بسیار در درمان اختلالات عملکردی حرکتی و اجرایی کودکان مبتلا به اوتیسم مفید است. عملکرد اجرایی سطح بالایی از هوش است که در برنامه ریزی و سازماندهی کمک می کند. از این شیوه برای تغییر مسیر تفکر در هنگام تغییر برنامه ها و سرکوب رفتار های نامناسب استفاده می شود. بسیار مهم است که بتوان به طور مستقل همچون بزرگسالان زندگی کرد. محققان با استفاده از بازی ورزشی به نام میدان ماکوتو سرعت پاسخ، عملکرد اجرایی و مهارت های حرکتی در کودکان مبتلا به اختلال اسپکتروم اوتیسم یا ASD( این اختلال بر عملکرد مغز در زمینه های تعامل اجتماعی و مهارت های ارتباطی تاثیر می گذارد) را بهبود بخشیدند. این تحقیق در 17 نفر مبتلا به اوتیسم و در بیش از 30 جلسه انجام شد و بیش از 1800 مرتبه این افراد تلاش کردند تا بتوانند ضربه بزنند.

تلاش برای شرکت در این نوع بازی به بهبود ارتباطات عصبی در مغز این کودکان کمک می کند. کودکان مبتلا به ASDیا اختلال اسپکتروم اوتیسم اغلب عملکرد اجرایی و اختلالات حرکتی را تجربه می کنند. آنها همچنین میزان فعالیت بدنی پایین تری نسبت به کودکان بدون ASDرا تجربه می کنند. با افزایش سن، فعالیت فیزیکی آنها کاهش می یابد و مشکلات چاقی بیشتری نسبت به سایر کودکان دارند. در مقایسه فعالیت مشارکت مدرسه و فعالیت جسمانی تفاوت زیادی بین کودکان مبتلا به ASDو کودکانی که تحت کنترل با بازی ورزش هستند، وجود دارد به این معنا که کودکان ASDکمتر فعال هستند. در این مطالعه از 17 کودک مدرسه ای با ASDدر جلسات دو دقیقه ای استفاده شد. سرعت بازی هنگامی که شرکت کنندگان به دقت 95 درصد رسیدند افزایش یافت. افراد به طور متوسط 6 جلسه در هفته در مسابقات ماکوتو شرکت داشتند. این مطالعه پیشرفت های چشمگیری در زمینه های مختلف جسمی و روحی، از جمله سرعت پاسخ نشان داده است. تمام زمینه های عملکرد اجرایی، به ویژه حافظه کاری بهبود یافته است. توانایی حرکت به ویژه در زمینه های قدرت و چابکی بهبود یافته است. مشکل است که بچه های مبتلا به اوتیسم را در فعالیت های جسمانی شرکت داد. بنابراین پیدا کردن یک فعالیت مانند میدان ماکوتو که در طول یک دوره طولانی انجام می شود، بسیار برای این کودکان هیجان انگیز است.