اختلال بیش فعالی ، کم توجهی یک اختلال بسیار رایج است که از دوران کودکی شروع می شود ،و تا بزرگسالی ادامه می یابد. اختلال کم توجهی، بیش فعالی قبلا به عنوان یک اختلال رفتاری شناخته شده بود. با این حال، در حال حاضر به عنوان یک اختلال Neurodevelopmental (رشدعصبی)شناخته شده است، که خارج از قلمرو اختلال رفتاری است.  یک اختلال رشد عصبی، در دوره رشد کودک، که اغلب قبل ازشروع مدرسه شروع می شود..بیش فعالی  یک نوع  اختلال عصبی مشترک است .

اختلالات بیش فعالی باعث  اختلال در عملکرد شخصی ، اجتماعی ، تحصیلی و شغلی می شود. شيوع اختلال بیش فعالی در کودکان، نوجوانان و بزرگسالان، از 5٪ تا 7٪  در بین فرهنگ ها 2،3 و تقریبا 2 تا 5٪ در بزرگسالان. 5،4 میلیون کودک در اکثر موارد تخمين زده شده است.

برای اطلاعات بیشتر به لینک منبع مراجعه کنید.